MEMÒRIA

Servei de Neuropsicología

La Unitat d’Estudi de la Memòria és un secció de la Clínica Girona que es va crear amb la voluntat de donar un servei eficient i de qualitat en el diagnòstic i rehabilitació de tot tipus de trastorns de memòria a les a les comarques de Girona.

Tanmateix es planteja l’objectiu de conscienciar sobre la importància de les revisions de la memòria en edats de risc o en el moment que apareguin les primeres sospites de problemes mnèsics ; tant subjectives com per part d’amics o familiars. Donat que es transcendental avaluar els trastorns de memòria en els seus inicis, perquè una intervenció terapèutica en aquest moment incipient es de gran importància, en tots els tipus de trastorn però sobretot quan els quals aquets dèficits de la memòria estan causats per demències com l’Alzheimer, on se’n  pot retardar  l’avenç  i pal·liar-ne els símptomes.

A la unitat d’estudi de la memòria, la rehabilitació de els trastorns de la memòria es du a terme mitjançant un programa personalitzat d’exercicis d’estimulació cognitiva, intentant minimitzar en la mesura de lo possible el tractament farmacològic.

Les revisions de la memòria són el primer pas per a la detecció de l’Alzheimer o d’altres tipus de demències, també permeten saber si una persona té la memòria en bona condició, el que dóna tranquil·litat.

UEM Memòria

Les revisions de la memòria són útils per:

Preguntes que un mateix s'ha de fer abans de decidir revisar-se la memòria

Contesti "Si", "No" o "No estic segur".
M’oblido sovint de coses o de com es fan les coses?

Em costa fer activitats habituals, com les feines domèstiques?

Perdo les coses amb més freqüència? Em sorprenc al veure que he guardat o que trobo les meves coses en llocs inapropiats?

Tinc problemes per reconèixer paraules o noms durant una conversació?

Perdo el fil de la conversació, de les pel·lícules que veig o dels llibres que llegeixo?

Tinc més problemes per a concentrar-me, estic més intranquil o ansiós de lo habitual?

M’oblido de la data, del dia, del mes o de l’any? M’he perdut caminant per llocs familiars?

He perdut l’interés sobre aficions, a estar amb el amics o a realitzar activitat recreatives?

Em sento incòmode o estressat al tenir que escollir o prendre decisions ?

Els meus familiars o amics han notat canvis en la meva personalitat, estat d’ànim o en la meva motivació?

C/ de Barcelona 206
17005 Girona

Menu