SERVEIS

ADULTS

En diferents moments de la vida ens enfrontem a situacions que ens provoquen desajust emocional, necessitant l’ajuda psicològica o psiquiàtrica, com a forma d’alleugeriment, d’autoconeixement, de control sobre un mateix. En alguns casos, el patiment viscut pot provocar diferents tipus de trastorns psicològics, per la qual cosa una intervenció a temps pot evitar quadres de gravetat. El gran malestar a la vida de la persona afecta les diferents esferes de la seva vida personal, familiar, de parella i/o laboral, i això és un indicador de la necessitat d’ajuda professional.

És possible que la persona no sigui conscient d’on és l’origen del problema, ni de com fer-ho per afrontar-lo. Amb un suport adequat és possible fer front a aquesta situació. La Psicoteràpia d’Adults ajuda la persona a determinar-ne les causes, crear eines i triar un camí, el seu propi camí, que l’ajudi a disminuir o eliminar els conflictes.

La reflexió, l’afrontament, la motivació, l’escolta activa per part del psicòleg, la possibilitat de sentir en veu alta el propi pensament, la intervenció objectiva per part nostra i sens dubte la confiança en el professional són els elements que ajuden les persones que decideixen resoldre i millorar a la seva vida. Per això la nostra tasca com a professionals és brindar tots els mecanismes al nostre abast (formacions i experiències) perquè ho aconsegueixin.

JUVENIL

La teràpia juvenil consisteix en una intervenció psicològica que té com a objectiu el tractament dels problemes emocionals que puguin sorgir durant els anys de vida adolescent.

Acudir a un psicòleg no és sinònim de malaltia mental. Moltes vegades, la intervenció d’un professional es fa necessària per aprendre a resoldre problemes de diferents nivells, des dels problemes de salut mental a situacions de conflicte que es donen en l’àmbit familiar o maneres d’afrontar vivències estressants.

La intervenció primerenca per part d’un psicòleg, davant de qualsevol problema que pugui tenir l’adolescent, influeix de manera positiva en una recuperació eficaç. A més, els cuidadors del menor també són atesos i orientats durant tot el procés de creixement. Molts pares ens comenten que després d’haver decidit demanar ajuda, amb l’assessorament i la intervenció han guanyat en qualitat de vida el dia a dia.

C/ de Barcelona 206
17005 Girona

Menu